Görev Tanımları

Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı, 21.11.1983 tarih ve 18288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca  kurulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri;

 • Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve
 • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

 

Başkanlığa bağlı alt birimlerin görev tanımları ise aşağıdaki gibidir:
 

- Yazılım Birimi

 • Yazılım geliştirme faaliyetlerini zamanında ve beklenen nitelikte yerine getirmek

 • Yazılımın mimarisini ve veriler arasındaki ilişkileri tespit edip tanımlamak

 • Sistemin veri yapısını ve işleyişini anlamak

 • Sistemde kullanılan verilerin ilişkilerini ortaya koymak

 • Yazılımın veritabanını tasarlamak, mevcut veritabanını yedekleme ve bakımını yapmak, ihtiyaç doğrultusunda veritabanından veri çekip raporlama işlemlerini yapmak

 • Web sayfası tasarımı yapmak ve yönetmek

 • Yazılım geliştirme, entegrasyon ve veri aktarımı çalışmalarını yapmak

 • Uygulamalara ait güncellemeleri yapmak

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek

   

- Sistem Yönetimi Birimi

 • Sistem odası tasarımı ile ağ ve güvenlik protokollerini uygulamak

 • Teknik şartnameleri hazırlamak

 • İş talep sistemi ile gelen talepleri değerlendirmek ve
  Tüm sunucuların kurulum, bakım ve onarım çalışmalarını yapmak

 • Tüm sunucuların sistem kontrol ve güvenliğini (sistem yedekleme, zararlı yazılımlardan korunma, sistem enerji ünitelerinin devamlılığı vb.) sağlamak, buna yönelik ilgili yöntemler geliştirmek

 • Sunucuları ve servisleri kontrol etmek, sorun halinde en kısa sürede müdahale etmek

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

   

- Ağ Yönetimi Birimi

 • Ağ altyapısının tasarlanması, kurulumunun BTÜ Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yönergesi bağlamında yapılması, düzenlenmesi ve işletilmesi

 • Ağ altyapısında kullanılacak cihazların belirlenmesi, entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli konfigürasyonların yapılması

 • Ağ topolojisinin oluşturulması

 • Ağ altyapısında hizmet veren omurga ve kenar ağ anahtarlama cihazlarının yıllık bakım, destek ve güncellemelerinin takibinin yapılması

 • IP adreslerinin organizasyonu, ağ yapısında kullanılacak VLAN tanımlarının oluşturulması ve ağ güvenliğinin sağlanması

 • Yönlendirici ve anahtarlar, DNS, DHCP, Güvenlik Duvarı, Saldırı Önleme Sistemleri ve Proxy vb. ağ cihazlarının kurulumunu yapmak

 • Kablosuz ağ yapısının tasarlanması, kurulması, yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

   

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Birimi

 • Elektronik Belge Yönetim Sisteminin sorunsuz çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak

 • Yeni kullanıcı kayıtlarını, güncellemelerini ve yetkilendirmelerini yapmak

 • Belgelerin yaşam döngüsü mantığına uygun şekilde iş akış tasarımlarını yapmak

 • Birimlerden gelen ve sistem mantığına uygun belge ve formların sisteme entegrasyonunu sağlamak

 • KAYSİS, KEP, e-Mühür ve diğer bilgi sistemleri ile yapılan entegrasyonları yönetmek

 • EBYS, OCR ve veritabanı sunucularının sürekli çalışmasını sağlamak

 • e-İmza işlemlerini gerçekleştirmek ve bu konuda teknik destek sağlamak

 • Kullanıcı eğitimlerini planlamak

 • EBYS süreçlerine ilişkin yardım dokümanları, video vb. hazırlamak ve web sayfasında yayınlamak

 • Sistem raporlarını üretmek

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

   

 - İdari Hizmetler Birimi 

 • İç ve dış yazışmaları yapmak

 • Donanım envanter listesi oluşturmak

 • Dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak

 • Periyodik olarak yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak

 • Verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek

 • Taşınır iş ve işlemlerini takip etmek

 • Birim içi ve dışı iletişimi koordine etmek

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak
   

- Teknik Hizmetler Birimi  

 • Bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yazılımsal ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmek

 • Elektronik cihazların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek gibi işlemleri, sahip olunan imkânlar çerçevesinde yapmak

 • Tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerine bakmak, tamiri mümkün olmayanları ise yetkili servise göndermek

 • Yeni alınan bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve yazıcıların da kurulumunu yapmak

 • Merkezi yazıcı sorunlarına müdahale etmek, IP telefon dağıtımı sağlamak ve teknik destek vermek

 • İnternet ve ağ donanımı sorunlarında ağ ve sistem grubu ile birlikte koordineli olarak çalışmak

 • İşletim sistemi ve ek programların kurulumunda lisanlı ve açık kaynak kodlu programları kurmak

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak