Görev Tanımı

Hukuk Müşavirliğimiz, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK’nin 35′ inci maddesindeki ve 659 sayılı Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki KHK’nin 4’üncü maddesinde yer verilen hükümlerle birlikte, Üniversitenin ve İdari birimlerin tesis ettiği tüm işlemlerin güncel mevzuat hükümleri doğrultusunda icra edildiğinden, yetki, usul, şekil, amaç ve konu vb. bakımdan sıhhatinde oluşacak tereddütlerde mütalaa vermek, Üniversitenin haklarını savunmak üzere tüm gerçek veya tüzel kişilerle yapılacak protokol ve sözleşmeleri menfaatler dengesi açısından incelenmek, Akademik, idari personel, öğrenciler, diğer kişi veya kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların adli ve idari mercilerde takibini yürütmek, alacakların tahsili için icra takibi işlemlerini yürütmek üzere Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Üniversitemiz öğrencisi veya personeli de olsa; Müşavirliğimizin özel kişilere danışmanlık hizmeti verme veya kişilerin özel davalarını takip etme yetkisi bulunmamaktadır.