Formlar

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA (58/K) DANIŞMANLIK HİZMET FORMLARI

 İş Akış Süreci
 Firmaya Ait Talep Formu
 Beyan Formu
 Üniversite-Sanayi İşbirliği 2547-58-k Başvuru Formu
 Bursa Teknik Üniversitesi Danışmanlık Sözleşmesi (2547 58/k)

 

DİĞER PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ FORMLARI

 İş Akış Süreci Diyagramı
 Firmaya Ait Talep Formu
 Danışmanlık Sözleşmesi

 

TÜBİTAK ÖN PROTOKOL

 TUBİTAK Projelerine başvuruda istenilen Örnek Ön Protokol 

 

DİĞER İŞ ve İŞLEMLER

 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
 Fatura Talep Formu
 Ek Ödemeler Hakkında