Ali COŞKUN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 155
Bütçe
ÜYK kararları
Yürütme Kurulu kararları
Vergi Kontrolü

300 33 90
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
(İşletme Müdürü)

Emine Büşra YAVUZ

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 156
Ek Ödeme İşlemleri
Vergi Beyannameleri
Bap Payı-Hazine Hissesi
Bütçe

300 33 95
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
(Bilgisayar İşletmeni)

Yasemin KARAMAN

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 156
Mali İşler
Fatura İşlemleri
Banka İşlemleri
Satın Alma

300 33 97
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
(Bilgisayar İşletmeni)