Etüt ve Proje Şubesi

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünün Görevleri

1-Üniversitemiz yatırım programında yer alan fiziki mekânlara ait projeleri yapmak veya yaptırmak

2-Rekreasyon ve peyzaj alanlarına ait projelendirme çalışmalarını tamamlamak

3-Mevcut binaların röleve ve tadilat projelerini hazırlamak

4-İdaremiz dışında çizilen projelerin kontrolünü yapmak

5-Üniversitemiz fiziki mekânları ile ilgili ruhsat takibin yapmak

6-Kamulaştırma yapmak