İhale ve İdari İşler Şubesi

İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri

1-Projesi tamamlanan fiziki alanlara ait yaklaşık maliyet dosyasını hazırlamak

2-Yaklaşık Maliyet sonrası mevcut yasalara uygun olarak işin ihalesini yapmak

3-İhalelerle ilgili her türlü yazışma ve takip işlemlerini yürütmek

4-Üniversitemiz yatırım harcamalarını takip etmek

5-Programa alınacak yeni yatırımlarla ilgili teklifler ile devam eden yatırımlara ilişkin ek ödenek taleplerini yapmak