Genel Bilgiler

KURULUŞ

21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına istinaden üniversitemizin kurulmasını müteakip, 2011 yılı nisan ayı içinde yapılan personel atamalarıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı hizmet vermeye başlamıştır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  1. Üniversitemizin ihtiyaçları için Başkanlışımıza tahsis edilen ödeneklerle  her türlü mal alımlarını yapmak,
  2. Üniversitemizin güvenlik ve ulaşım hizmetlerini yürütmek,
  3. Üniversitemiz yatırım bütçesinde yer alan ödeneklerle, makine teçhizat alımlarına ilişkin satın alma işlemlerini yapmak,
  4. Üniversitemize ait telefon, elektrik, su ve doğalgazla ilgili  abonelik ve faturalarının ödemelerini yapmak,
  5. Başkanlığımıza ait her türlü taşınır  malzemenin giriş-çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerini yapmak, yıl sonunda taşınır hesapları ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığı'na gönderilecek cetvelleri hazırlamak,
  6. Üniversitemizin Sivil Savunma hizmetlerini yürütmektir.