Görev ve Sorumluluklarımız

     Yetki Görev ve Sorumluluklarımız    

 

 

  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine dayanarak çıkarılan, 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”'nin 29. maddesine göre Personel Daire Başkanlığı'nın görevleri;

1. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
4. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
5.Şube Müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, ŞubeMüdürlükleri ile Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak verimliliği arttırmaktır.

           Tüm bu görevleri yürütmede Genel Sekretere karşı sorumludur.