Formlar


  Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu
  Aday Memurlar Yemin Belgesi

  Araştırma Görevlisi Başvuru Formu
  Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu
  Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
  Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu
  Aylıksız İzin Talebi
  Doğum Yardımı Başvurusu
  Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Formu
  Emeklilik Başvurusu-Emekli Aylığı Banka Tercih Dilekçesi
  Faaliyet Puanları Beyan Formu
  Fakültede Ders Verecek / Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep      Formu
  Fen Bilimleri, Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri  Asgari Şartlar Beyan Formu (Profesör)
  Fen Bilimleri, Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Asgari Şartlar Beyan Formu (Doçent)
  Fen Bilimleri, Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Asgari Şartlar Beyan Formu (Dr. Öğr. Üyesi)
  Filoloji ve Eğitim Bilimleri Asgari Şartlar Beyan Formu (Profesör)
  Filoloji ve Eğitim Bilimleri Asgari Şartlar Beyan Formu (Doçent)
  Filoloji ve Eğitim Bilimleri Asgari Şartlar Beyan Formu (Dr. Öğr. Üyesi)
  Geçici Görevlendirme Formu
  Görev Teslim Formu
  Göreve Başlama Dilekçesi
  Görev-Hizmet Belgesi Talebi
  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
  Hizmet Birleştirme Talebi

  Hizmet Pasaportu Talebi    (Not:  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden randevu almadan önce dilekçe ile müracaat edilerek pasaport talep formunun alınması gerekmektedir. Pasaport talep formlarının hem ıslak hem de elektronik imza gerektirmesi, belirli yetkililer tarafından imzalanabilmesi gibi sebeplerle düzenlenmesinin uzun sürebileceği dikkate alınmalıdır.)

  Hususi Pasaport Talebi     (Not:  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden randevu almadan önce dilekçe ile müracaat edilerek pasaport talep formunun alınması gerekmektedir. Pasaport talep formlarının hem ıslak hem de elektronik imza gerektirmesi, belirli yetkililer tarafından imzalanabilmesi gibi sebeplerle düzenlenmesinin uzun sürebileceği dikkate alınmalıdır.)
  Jüri Ücret Formu
  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
  Kefalet Senedi (35. madde)
  Kısa Süreli (Harcırahsız) Gün ≤ 7 Görevlendirme Talep Formu (A)
  Kısa Süreli (Harcırahsız) 8 ≤ Gün ≤ 15 Görevlendirme Talep Formu (B)
  Kısa ve Uzun Süreli (Gün > 15 veya Üniversite Destekli) Görevlendirme Talep Formu (C)
  Kısa ve Uzun Süreli (Gün > 15 veya Üniversite Destekli) Görevlendirme Faaliyet Raporu Formu (C)
  Kimlik/Soyadı Değişiklik Bildirimi
  Mal Bildirim Formu
  Mazeret İzni Talebi
  Matematik ve İstatistik Asgari Şartlar Beyan Formu (Profesör)
  Matematik ve İstatistik Asgari Şartlar Beyan Formu (Doçent)
  Matematik ve İstatistik Asgari Şartlar Beyan Formu (Dr. Öğr. Üyesi)
  Mimarlık, Planlama, Tasarım Asgari Şartlar Beyan Formu (Profesör)
  Mimarlık, Planlama, Tasarım Asgari Şartlar Beyan Formu (Doçent)
  Mimarlık, Planlama, Tasarım Asgari Şartlar Beyan Formu (Dr. Öğr. Üyesi)
  Misafir Kimlik Kartı Talep Formu
  Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu
  Öğrenim Değerlendirmesi Talebi
  Öğretim Görevlisi Başvuru Formu
  Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım Formu
  Özgeçmiş Öğretim Üyesi
  Özgeçmiş Öğretim Elemanı
  Özgeçmiş İdari Personel
  Personel Kimlik Kartı Talebi

  Personel Kimlik Kartı İşlemleri Bilgilendirme Metni


  Profesör ve Doçent Başvuru Formu
  Personel Nakil Bildirimi Formu
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Asgari Şartlar Beyan Formu (Profesör)
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Asgari Şartlar Beyan Formu (Doçent)
  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Asgari Şartlar Beyan Formu (Dr. Öğr. Üyesi)

  Tebliğ Tebellüğ Belgesi
  Üniversitemizde Göreve Yeni Başlayan Personel İçin Bilgilendirme Metni


  Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere /Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak        Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu
  Teknopark - 4691 Danışmanlık Sözleşmesi
  Teknopark - Etik Sorumluluk Taahhütnamesi TGB
  Teknopark - Tam zamanlı görevlendirme talep formu öğretim elemanı
  Teknopark - TGB Şirket Kurma Formu
  Teknopark - Yarı zamanlı görevlendirme talep formu öğretim elemanı