Azami Öğrenim Süresi/Ek Sınav

Üniversitemiz Senatosunun 11/02/2021 tarihli kararı ile "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans Öğrencilerinden İlişiği Kesilecekler İle Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavların Yürütülmesine İlişkin İlkeler"in aşağıdaki şekliyle kabulüne ve ilgili öğrencilere 01-07 Ağustos 2022 ve 15-19 Ağustos 2022 tarihlerinde iki ek sınav verilerek akademik takvime eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Halen kayıtlı olup 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda azami süresi dolduracak olan öğrenciler başvuru ve ders seçme işlemini 29 Temmuz 2022 saat:14:00'a kadar  arasında öğrenci bilgi sistemindeki Başvuru İşlemleri menüsü altında yer alan Ek Sınav Başvuru V2  sekmesinden yapacaklardır. Henüz ilişiği kesilmemiş olan kayıtlı öğrencilerin dilekçe ile başvuru yapmasına gerek olmayıp bu öğrenci bilgi sisteminden sınava girmek istediği derslere ait ders seçimi yapmaları yeterlidir. Ders seçimi yapmayan öğrenciler ek sınavlara alınmayacaktır.

“Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans Öğrencilerinden İlişiği Kesilecekler İle Azami Öğrenim Süresi Sonunda Mezun Olamayan Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavların Yürütülmesine İlişkin İlkeler”  için tıklayınız.