Misyon - Vizyon

GENEL SEKRETERLİK MİSYON VE VİZYONU 

MİSYON

Üniversitemizin idari teşkilatının en verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak; kurum içinde ve dışında etkili bir iletişim ağı oluşturmak; öğrencilerin, personelin ve toplumun taleplerini değerlendirerek etkin bir yönetim hizmeti sunmak ve maddi kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak; şeffaf, etkin ve hesap verebilme sorumluluğuna sahip, düzenli çalışma prensipleri olan etkili bir performans yönetimi oluşturmak temel misyonumuzdur.

 

VİZYON

Kaynaklarımızı en etkili ve verimli bir şekilde kullanmak, karşılaşılabilecek sorunlar için hızlı ve kararlı bir şekilde çözüm üretmek, gelebilecek her türlü taleplere duyarlı olmak, idari teşkilatımızı verimli olarak kullanabilmek ve çağdaş bir yönetim anlayışı oluşturmak temel vizyonumuzdur.