Yazıcılar

Merkezi Yazıcı Sistemi 

Akademik ve idari personelimiz 2017 yılından itibaren merkezi yazıcı/fotokopi sisteminden kurumsal kimliklerini kullanarak faydalanabilmektedir.

Merkezi Yazıcı Sisteminde personelimizin aylık olarak yazdırılan, kopyalanan ve taranan sayfa sayısı ile renkli ve siyah beyaz çıktı sayılarılarının takip edebileceği  "Personel Çıktı Envanteri Raporu"na  intranet.btu.edu.tr web sayfasından "Bilişim Envanteri" başlığı altında "Çıktı Envanteri" kısa yolundan ulaşılabilir.  

Üniversitemiz personelinin Merkezi Yazıcı Sisteminden almış oldukları çıktılarını birim yöneticileri tarafından ay ve yıl bazında filtrelenerek takip edilebilmesi amacıyla web tabanlı bir program geliştirilmiş olup; söz konusu rapor ekranına bilisimenvanteri.btu.edu.tr adresindeki "MYS Çıktı Raporları TOP 50" bağlantısından ulaşılmaktadır.

Üniversitemiz yerleşkelerinde kurulu olan merkezi yazıcı/fotokopi sistemine ait ve üniversite personeli tarafından kullanılmakta olan cihazların kullanım kılavuzları aşağıdadır.

 

Merkezi Yazıcılar

Yazıcılar