Proje Listesi
Sıra No Proje Açıklama
1 Ders Programı Akademik personelin ve sınıfların ders durumunu gösteren gösteren ve intranet üzerinden erişim sağlanan ders programı takip sayfasıdır.
2 Yönetim-Kurul-Komisyon Karar Sistemi Tüm akademik birimlerin ve senato-yönetim kurulunun aldığı kararların yayınlandığı sayfadır.
3 Akademik Özgeçmiş Sistemi

Tüm akademik personelin detaylı özgeçmişinin yayınlandığı akademik özgeçmiş sistemidir. https://sayfam.btu.edu.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.

4 Personel Rehber Sistemi Üniversitemizin birim, personel, telefon, ünvan ve görev bilgilerinin paylaşıldğı rehber sayfasıdır. http://rehber.btu.edu.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.
5 Etkinlik Sistemi Üniversitemiz ile ilgili tüm etkinliklerin yayınlandığı sayfadır.
6 Laboratuar Takip Sistemi BTÜ ye ait laboratuvar, cihaz, test ve analizlerin yayınlandığı sayfadır.
7 İş Talep Sistemi İş talep yönetimini kolaylaştıran, taleplerin toplandığı sistemdir.
8 Profil Bilgi Sistemi Üniversitemiz personeline ait bilgilerin güncellenmesine imkan veren güncelleme sistemidir.
9 Misafir Wi-fi Kayıt Sistemi

Misafir wi-fi servis kayıt sistemi

10 Bilişim Envanter Sistemi

Bilişim cihazları zimmet takip sistemi

11 Sayılarla BTÜ Anasayfa ve tüm sayfaların sağ üst köşesinde erişim linki mevcuttur. Üniversiteye ait birim, personel, öğrenci istatistiki bilgilere ait paylaşım sayfasıdır.
12 Harcama Yönetim Sistemi Üniversite birimlerinin yapacakları harcamaları harcama kalemleri - bütçeleri dahilinde ve Rektörlük onayı ile takip edebilmelerini sağlayan web tabanlı uygulamadır. Uygulama ayrıca SGDB ve DSİM bütçelerinden kalan, harcanan, eklenen ve toplam bütçelerin raporlarını da listelemektedir.
13 Akademik Performans Sistemi Akademik Performans ölçütlerini gösteren web tabanlı uygulamadır. http://akper.btu.edu.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.
14 İzin Takip Sistemi Üniversitemiz personelinin yönetici ve çalışanlar olarak idari izinli olduğu günleri ve yerine kimlerin vekalet ettiğini gösteren web sayfasıdır. http://izintakip.btu.edu.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.
15 Şifremi Unuttum Sistemi Üniversitemizde kurumsal e-posta hizmetli ile verilen tüm sistemlerde değiştirilmek üzere, e-posta şifresinin değiştirilmesine imkan veren tüm sisteme entegre edilmiş şifre değiştirme ekranıdır. https://sifre.btu.edu.tr/ sayfasından erişim sağlanmaktadır.
16 Eduroam Eduroam internet bağlantısı hizmetine duroam üyesi kurumların kullanıcıları için erişim sağlayan web hizmetidir. Ayrıca bu hizmetin kullanımına ait bilgiler http://eduroam.btu.edu.tr/ sayfasından erişilebilmektedir.
17 Bilgi Yönetim Sistemi Üniversitemiz kampüs içi ağında geliştirilen tüm web tabanlı uygulamalara erişim sağlayan entegre bir web uygulamasıdır. Üniversitemiz personeli e-posta kullanıcı adı ve şifreleri aracılığıyla bu hizmetlere erişim sağlamaktadır.
18 Öğr. Üyesi İlan Veri Girişi

Üniversitemize ait Öğr. Üyesi ilanlarının ayrıntılı bir şekilde verildiği intranet üzerinden erişim sağlanan bir veri giriş sistemidir.

19 Akademik Veri Raporlama Sistemi Akademik Personelin kalite kontrol standartlarına uygun olarak akademik veri girişlerinin sağlandığı raporlama sistemidir.
20 Protokol Veri Sistemi Üniversitemizin çeşitli kurum/kuruluşlar ile yapmış olduğu protokollere ilişkin bilgilerin girildiği intranet üzerinden erişim sağlanan bir veri sistemidir.
21 Disiplin Veri Sistemi Üniversitemizin almış olduğu disiplin kararlarına ait bilgilerin girildiği intranet üzerinden erişim sağlanan bir veri sistemidir.
22 Otomatik Bariyer Sistemi Üniversitemizin giriş kapılarında güvenlikli bir şekilde giriş yapılmasını sağlayan IP tabanlı araç bariyer sistemidir.
23 IP Telefon ve faks sunucu sistemi Üniversitemiz personelinin dahili ve harici aramalarının IP telefonlar üzerinden gerçekleştirildiği sistemdir. Faks işlemi de ayrıca gerçekleştirilebilmektedir.
24 Lisans Takip Programı Üniversitemizin hizmet alımını gerçekleştirdiği lisanslı yazılımların hangi personel tarafından ve ne kadar sayıda olduğunu gösteren lisans takip sistemidir.
25 İş-talep Programı Personelin teknik işler ile ilgili BİDB' na iletebileceği iş talep programıdır.
26 Eksik Bilgi Kontrol Sistemi Personele ait eksik bilgilerin listelendiği web tabanlı kontrol sistemidir.
27 Güvenlik kablolu internet sistemi Kablolu internetin güvenlikli olarak kayda alınmış personeller tarafından kullanılabildiği güvenli kablolu internet hizmetidir.
28 Güvenlik Kamerası Sistemi Kampüs içinde belirli noktalara yerleştirilmiş ve güvenliği sağlamaya yönelik kurulmuş kamera sistemidir.
29 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
  • Bilişim sistemlerinin yönetilmesinde bilgi güvenliği ve iş standardizasyonunun sağlanması
  • Kurumda işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin en üst seviyeye çıkartılması
  • Yasal gereksinimlere ve sözleşmelere uyumun sağlanması
30 Personel Devam Kayıt Sistemi (PDKS) Personel devam kayıt sistemi. Giriş-çıkış noktalarında sürekli işçi kadrolarında  bulunan personelin parmak izi ile devamlılığının denetlendiği sistem.
31 Laboratuar Demirbaş Yönetim Sistemi Laboratuarlarda bulunan cihazların demirbaş kayıtlarının tutulduğu sistemdir.
32 EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) bünyesine entegre edilen sistemler
  • Kurul - komisyon senato kararları
  • Yıllık izin sistemi
  • E-diploma sistemi
  • Öğrenci Belgesi sistemi
  • Geçici mezuniyet sistemi
  • Transkript sistemi
  • E-devlet üzerinde belge doğrulama hizmeti
33 Kartı Geçiş Sistemi Üniversitemize ait belirli giriş noktalarına öğrenci ve personelin (öğrenci/personel) kimlik kartları ile turnikelerden güvenlikli bir şekilde giriş yapmasını sağlayan kartlı geçiş sistemidir.  
34

Merkezi Yazıcı Sistemi 

Akademik ve idari personelimiz 2017 yılından itibaren merkezi yazıcı/fotokopi sisteminden kurumsal kimliklerini kullanarak faydalanabilmektedir.
35 Merkezi Yazıcı Sistemi Çıktı Raporları TOP 50 Listesi Üniversitemiz personelinin Merkezi Yazıcı Sisteminden almış oldukları çıktılarını birim yöneticileri tarafından ay ve yıl bazında filtrelenerek takip edilebilmesi amacıyla web tabanlı bir program geliştirilmiştir. Söz konusu rapor ekranına bilisimenvanteri.btu.edu.tr adresindeki "MYS Çıktı Raporları TOP 50" bağlantısından ulaşılmaktadır.
36 Merkezi Yazıcı Sistemi Personel Çıktı Envanteri Raporu Başkanlığımız tarafından, üniversitemiz personelinin Merkezi Yazıcı Sisteminden almış oldukları çıktılarını aylık olarak takip edebilmeleri amacıyla web tabanlı bir program geliştirilmiştir. Söz konusu raporlara, intranet.btu.edu.tr web sayfasından "Bilişim Envanteri" başlığı altında "Çıktı Envanteri" kısa yolundan ulaşılabilir. Raporda aylık olarak yazdırılan, kopyalanan ve taranan sayfa sayısı ile renkli ve siyah beyaz çıktı sayıları ayrıca toplam çıktı sayısı yer almaktadır. Mevcut ayın değerleri 10 dakika gecikmeli olarak güncellenmekte olup; rapor Excel formatında da indirilebilmektedir. 
37 Ses Sistemi Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binasında bulunan  Anfi-1, Anfi-2, Anfi-3 ve Anfi-4 sınıflarına kurulan ses sistemidir.
38 Yerli ve Milli Depolama Uygulaması-Safir Depo TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilmiş güvenli dosya depolama, paylaşma ve iş birliği sağlayan milli ve güvenli bulut nesne depolama ürünü Safir Depo için Üniversitemiz pilot bölge seçilmiş olup; aktif olarak kullanılmaktadır.
39 VPN Sistemi Üniversitemiz personelinin kampüs içi ağına dış ağdan bağlanmasını sağlayan ve kütüphane online veritabanı hizmetlerine ve lisanslı programlara erişimini sağlayan sistemdir.Proxy hizmetinden bağımsız olarak çalışmaktadır.
40 FTP Sistemi Üniversitemizin personel ve öğrencilere sunmuş olduğu programlara erişimi sağlayan dosya erişim hizmetidir.
41 Proxy Hizmetleri Kampüs dışından kütüphanemizin abone olduğu online veritabanlarına ulaşabilmesi için gereken proxy hizmetidir. 
42 Öğrenci E-posta Şifre değiştirme ekranı Üniversitemizin öğrencilerimize tahsis etmiş olduğu öğrenci epostalarının şifre değiştirme ekranıdır.   https://ogrencisifre.btu.edu.tr/ adresinden erişim sağlanmaktadır.