Yangın

 

YANGIN

YANGIN TANIMI

Tehlike doğuran, önü alınamayan veya söndürülemeyen ve neticesinde madden ve manen zararlar getiren ateşe yangın denir.

Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

YAPISAL BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA

 • Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,
 • Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,
 • Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,
 • Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,
 • Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır,
 • Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

ORGANİZASYON BAKIMINDAN YANGINDAN KORUNMA

 • Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır,
 • Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,
 • Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,
 • Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,
 • Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır,
 • Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,
 • Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.
 • Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

 • Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır,
 • 110 nolu telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb) bildirilmelidir.
 • İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkanlardan yararlanılmalıdır.
 • Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır,
 • Bunlar yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır,
 • Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır,
 • Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır,
 • Duman ve yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
 • Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır.
 • Eğer vücudumuzda yanık varsa, hemen soğuk suya tutulmalıdır.

YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA

1- Haber Verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.

2- Ekiplerin Görevleri:

a) Söndürme Ekibi: Binalarda yangının çıktığı yerin üst ve yanlarındaki odalarda tertibat alarak yangını söndürmeye çalışır.

b) Kurtarma Ekibi: Binalarda varsa önce canlıları kurtarır. Yangında öncelik sırasına göre evrak ve eşyaları boşaltılmaya hazır hale getirir. Gerekiyorsa binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşıyabilirler. Yangın çıkan binanın tahliyesine olay yerine gelen itfaiye amirinin veya mülki amirinin emri ile başlanır.

c) Koruma Ekibi: Yangından kurtarılan eşyaları korur, panik ve kargaşayı önler.

d) İlkyardım Ekibi: Yaralı ve hastalara ilkyardım yapar.

YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA

1- Haber Verme: Yangını ilk gören kimse alarm, zil, telefon, bağırarak vb. harekete geçirmekle beraber telefonla itfaiyeye haber verir.

Aynı zamanda yangın ihbarını amirine ve ilgililerine haber verir.

2- Görevlilerin Hareket Tarzı: Yangın yerine gelen daire müdürü ile ekip personeli derhal vazifelerine başlarlar.

YANGIN BİNANIN YAKININDA OLURSA

1- Binanın yangın tehdidi altındaki tarafında bulunan odaların perdeleri çıkartılıp pençeler kapatılır. Gerekiyorsa evrak, dosya ve diğer eşyalar tehlikesiz yerlere taşınır.

2- Çatıda koruma tertibi alınır. Çatı ve diğer yerlere düşen kıvılcım söndürülür. Ahşap kısımlar ve çatı bol su ile ıslatılır.

YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ

1- Talimat ve emirlere uymamaktan

2- Bilgisizlikten

3- İhmalden

4- Sabotaj Hareketlerinden

5- Sıçrama ve kazalardan

6- Elektrikten

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

 • Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
 • Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
 • Duvara sıkıca sabitlenmelidir.
 • Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.
 • Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.  

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN KULLANIMI

 • Pimi çek,
 • Ateşin kaynağına yönelt,
 • Sık,

  video için buraya tıklayın.