İş Hijyeni

 

İŞ HİJYENİ

İş (Endüstri) Hijyeni; işyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan çevresel etkenler (ortam koşullarını) ve stresleri gözlemleyen (tanıyan), değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır.

İŞ HİJYENİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

 • İş hijyeni Bütün çalışanların ruhsal, fiziksel ve sosyal durumlarını en iyi ve yüksek duruma getirmek ve bu düzeyin devamlılığını sağlamak
 • Çalışanlarca, çalışma koşullarının ve durumlarının yol açabileceği sağlık sorunlarını tespit etmek ve sağlığı etkileyecek her şeyden çalışanları korumak
 • İş yerlerinde etkin korunma sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

ÇEVRESEL ETKENLER

İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan çevresel etkenleri kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik olarak sınıflandırabiliriz.

KİMYASAL ETKENLER

Bunlar çalışma ortamına (havaya, gıdaya, kişinin kullandığı araç-gerece veya dış ortamla ilişkide bulunan vücut kısımlarına) karışabilen (sıvı, katı, toz, duman, tütsü, sis, buhar ve gazlar) çevrenin normal ve sağlıklı yaşama uygun kimyasal bileşimini az veya çok değiştiren etkenlerdir.

FİZİKSEL ETKENLER

Çalışma ortamının kimyasal bileşimini belirgin bir şekilde değiştirmeyen olağan dışı (aşırı) sıcaklık ve basınç, elektromagnetik ve iyonlayıcı ışınlar, gürültü, titreşim, sıcaklık, nem ve hava hareketleri sayılabilir.

BİYOLOJİK ETKENLER

Böcek, parazitler, küf, maya, mantarlar, bakteriler ve virüsler örnek olarak verilebilir.

ERGONOMİK ETKENLER

Yeterince olumlu dizayn edilmemiş(tasarlanmamış) el aletleri veya çalışma bölgeleri, uygunsuz bir şekilde kaldırma veya uzatma, zayıf görme koşulları, vücut durumunun işle ilişkisi, monotonluk, sıkıcılık, tekrarlanan hareket, üzüntü, iş baskısı ve yorgunluk olarak verilebilir.

İŞ YERİNDE UYGUN HİJYEN İÇİN

 • Laboratuvarlarda, soyunma odalarında, tuvaletlerde yiyecek içecek bulundurmayın.
 • Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. Kimyasallara maruz kalıyorsanız, bu işlemi önerilen kimyevi madde çözücüler ile de tekrarlayın.
 • İşinize uygun elbise ve (gerekiyorsa) iş güvenliği ayakkabı tercih edin.
 • Günlük elbisenizi ve iş yeri kıyafetlerinizi karıştırmayın.
 • Kimyevi maddelerle kirlenen kıyafetlerinizi diğer çamaşırlarınızdan ayrı olarak yıkayın.
 • Çalışırken, koruyucu aparatları (maske, gözlük, eldiven, vb.) sürekli ve uygun olarak kullanın.
 • Düzgün beslenin, periyodik olarak egzersiz yapın.
 • İshal, grip, vb. bulaşıcı hastalığı olan çalışanların durumlarını iş yeri hekimine bildirmesi önerilir.
 • İşe başlarken, işi sonlandırdıktan sonra, tuvalet kullanımı öncesi ve sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.
 • Çözücüler, tiner, makine yağı gibi kimyasalları ellerinizi temizlemek için kullanmayın.