Genel Bilgiler

 

ERGONOMİ NEDİR?

Kelime anlamı olarak bakılacak olursa “Ergon” (Çalışma) ve “Nomos” (Yasa) kelimelerinden oluşan Ergonomi, çalışma yasası anlamına gelmektedir. OHSA tarafından ise Ergonomi; Çalışanların yetenekleri ile iş ve çalışma koşulları arasındaki uyumu sağlayan bilim olarak tanımlanmıştır. Genel olarak kullanılan şekilde tanımlayacak olursak Ergonomi; endüstriyel iş ortamındaki sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan çok disiplinli bir bilim dalıdır.

Ergonomi aşağıda belirtilen kavramlar ile ilgilenmektedir.

 • İş – İnsan uyumu
 • Ortam – İnsan uyumu
 • Donanım – İnsan uyumu
 • Sistem– İnsan uyumu
 • İnsan – İnsan uyumu
 • İşyeri – Çevre uyumu

ERGONOMİ GÖREVLERİ 

 • Sıcak ortamlarda fiziksel iş yükünü azaltmak,
 • Bazı hareketlerde çaba derecesini azaltmak,
 • Çalışma ortamlarına yönelik aydınlatma, hava ve gürültü koşullarına ilişkin olarak en iyi ortamı geliştirmek,
 • Çalışma pozisyonlarını geliştirmek,
 • Doğal ve alışılmış reflekslerin daha iyi kullanılmasını sağlamak, 
 • Gereksiz bilgileri anımsama çabasını önlemek
 • Göstergelerin okunmasında işçilerin psikoduygusal görevlerini kolaylaştırmak,
 • Makine kollarının çalıştırılmasını ve denetimlerini kolaylaştırmak şeklinde açıklanabilir.

ERGONOMİNİN AMAÇLARI

Ergonomi, renk, gürültü ve ışık etüdü yapar, dinlenme ve çalışma sürelerinin belirlenmesine katkıda bulunur. Bu işlevler dikkate alındığında, ergonominin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

§  İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması,

§  İş gücü kayıplarının önlenmesi,

§  Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması,

§  İş kazaları ve mesleki risklerin en aza indirilmesi,

§  Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi.