Laboratuvarda Ergonomi

 

LABORATUVARDA ERGONOMİ

Laboratuvar personeli işleri gereği önemli ergonomik riskler altındadırlar.

Uygun olmayan bilinçsiz bir çalışma;

 • Yanma, kramp
 • Parmak, bilek şişmesi, karıncalanması
 • Kol, dirsek, boyun ve omuz ağrıları
 • Bel ağrısı
 • Uyuşma, güçsüzlük veya yorgunluk önemli uyarıcı belirtileri ve bulguları oluşturmaktadır.

Laboratuvarda ergonomik stres etmenleri;

 • Pipetle çekme
 • Çeker ocaklar
 • Laboratuvar çalışma tezgâhları
 • Mikroskop incelemesi
 • Biyolojik güvenlik kabinleri

Bu tip laboratuvar uygulamaları ileri derecede yineleme özelliği taşıyan, statik postürü zorlayan durumlardır.

 • El, ön kol, başparmak ve parmakların yineleme hareketleri
 • Pipetle çekme ya da kapak açma işinde parmak uçlarıyla kavrama hareketlerinin sık yapılması (her 20 dk bir ara verilmelidir)
 • Aşırı uzanma gereksinimleri
 • Başparmağın aşırı zorlanmasına yol açan uygulamalar
 • Tüplüklerin, çözelti kaplarının, atık kaplarının uygun yükseklikte olması sağlanmalı
 • Uzun süre ayakta çalışma
 • Yetersiz yükseklik ayarı
 • Birçok çalışma tezgahının yüksekliğinin ayarlanabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kullanılacak sandalyelerin ayarlanabilme sınırının çok geniş olması sağlanmalı.

MİKROSKOBA BAKILIRKEN

 • Mümkün olduğunca dirsekler vücuda yakın tutulmalı
 • Kanatlama yapılmamalıdır.
 • Mikroskop okülerinin gereğinde kullanıcıya yaklaşmasını sağlayacak uzatma mekanizmalarından yararlanılmalı ya da ergonomik yeterliliği yüksek mikroskoplar seçilmelidir.