İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Görevleri:

  • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  • Ön malî kontrol görevini yürütmek,
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.