2022 Yılı Mali Tabloları

A-TEMEL MALİ TABLOLAR

1) Bilanço

2) Faaliyet Sonuçları Tablosu 

3) Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu

4) Öz Kaynak Değişim Tablosu 

5) Nakit Akış Tablosu 

4) Nakit Akış Tablosu

 B-DİĞER MALİ TABLOLAR

1)   Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

      Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

2)   Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

3)   Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

4)   Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  -  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

5)   Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat   Mart  -  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

6)   Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

7)   Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  Mart  -  Nisan   Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

8)   Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  -  Mart  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

9)   Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 

     Ocak  -  Şubat  Mart  -  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık 

10)  Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

     Ocak  -  Şubat  Mart  -  Nisan  -  Mayıs  -  Haziran  -  Temmuz  -   Ağustos  -  Eylül  -  Ekim  -  Kasım -  Aralık