Meslek Hastalığı

 

MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

MESLEK HASTALIKLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Kendine özgü bir klinik tablo,
 • İyi belirlenmiş hastalık etkeni,
 • Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu,
 • Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,
 • Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının (görülme sıklığı) yüksek olmasıdır.

MESLEK HASTALIĞI SINIFLANDIRILMASI

Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları

 • Ağır metaller
 • Çözücüler
 • Gazlar

Fiziksel Kaynaklı Meslek Hastalıkları

 • Gürültü ve titreşim
 • Yüksek ve alçak basınçta çalışma
 • Soğuk ve sıcakta çalışma
 • Tozlar
 • Radyasyon

Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları

 • Bakteri kaynaklı olanlar
 • Virüs kaynaklı olanlar
 • Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
 • Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları

Ergonomiye Özensizlikten Kaynaklanan Meslek Hastalıkları

MESLEK HASTALIĞINDA SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 16. maddesine göre;

 1. Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
 2. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
 3. Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
 4. Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
 5. Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

MESLEK HASTALIĞI TANISI KONULMASI İÇİN GEREKENLER

 • Hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamının arasında zorunlu nedensellik bağı olması,
 • Kişinin SGK’lı olması,
 • Hastalığın;
  • Meslek hastalığı listesinde yer alması,
  • Kişinin ilgili hastalık maruziyet değerinin üstünde maruziyeti olması,
  • Hastalığın yükümlülük süresi içinde çıkması,
  • Meslek hastalığının yetkili hastanelerde hekim raporuyla belirlenmesi,
 • Kurum Sağlık Kurulu tarafından onaylanması,
  • Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıklar olması

MESLEK HASTALIKLARI TIBBİ ve YASAL TANI SÜRECİ

 • İş-Meslek hastalığı ilişkisinin kurulması;
  • Meslek Hastalığı tanısında ilk adım klinik değerlendirmelerdir.
  • Klinik değerlendirme,
  • Çalışma Öyküsünün alınması,
  • Fizik muayene ve laboratuvar değerlendirmeleri,
  • İşyeri Ortam Ölçümleri
 • Doktor tarafından sorulması gereken soru: Ne İş Yapıyorsun?
 • Çalışanın çalışma öyküsü, meslek hastalığı tanısında çok önemlidir!