Genel Bilgiler

 

KKD NEDİR?

Kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

İş sahasındaki risklerden çalışanları koruyan donanımlardır.

NEDEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMALIDIR?

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin amacı, çalışanların sağlığını korumak, güvenliklerini sağlamak ve geliştirmektir.
 • İş yerlerinde, sağlığı tehdit eden mevcut ve potansiyel tehlikeler vardır.

Tehlikeler;

 • Elektrik,
 • Kazan vb. yüksek basınçlı alanlar,
 • Düşen nesneler,
 • Keskin, sivri kenarlı nesneler,
 • Kimyasal maddeler, toz, duman, buhar, . . .vb.

 

 • Tehlikelerden çalışanları korumak için teknik önlemler alınır. Başka hiçbir şekilde koruma sağlanamadığında, kişisel koruyucu donanım verilir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Korumalıdır! Gerektiği gibi kullanıldığında tam koruma sağlamalı, riske uygun seçilmelidir.
 • Güvenli olmalıdır. Kendisi zarar vermemelidir.
 • Ergonomik, kişiye uygun olmalıdır.
 • Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
 • Riskler başka şekilde önlenemiyor, toplu koruma sağlanamıyorsa kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

KKD ÇEŞİTLERİ

 • Kafa Koruyucular: Baret, şapka baret
 • Göz – Yüz Koruyucular: Çapak gözlüğü, vizör
 • Kulak Koruyucular: Kulaklık, kulak tıkacı
 • Solunum Koruyucular: Gaz maskeleri, toz maskeleri
 • El – Kol Koruyucular: Eldivenler
 • Vücut Koruyucular: İş tulumları
 • Ayak – Bacak Koruyucular: İş ayakkabıları, iş çizmesi, dizlik
 • Yüksekte Çalışma Ekipmanları: Emniyet kemerleri