İşitme Koruyucu Donanımlar

 

İŞİTME KORUYUCU DONANIMLAR

İŞİTME KORUYUCULAR

Sürekli olarak yüksek düzeyde gürültüye maruz kalınması çalışanların işitme sistemi içindeki dokularının zarar görmesine bu da işitme kayıplarına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra gürültünün insan bedeni üzerinde yüksek kan basıncı, uykusuzluk, kalp düzensizlikleri, kas gerilmeleri gibi birtakım sağlık etkileri de oluşturabilmektedir. Sinirlilik, dikkatsizlik, isteksizlik, endişe ve gerginlik, verimsiz çalışmaya neden olarak çalışanların yaşam kalitesini etkileyebilmektedir.

Çalışanların gürültüye maruziyetleri sonucunda işitme kaybı yaşadıkları,

 • Kulak içerisinde sürekli uğultu ve rahatsız edici sesler,
 • Yüksek ya da düşük düzeyli sesleri duyamama,
 • Konuşulanları duymada ve anlamada zorluk gibi belirtilerden anlaşılabilmektedir. Çalışanların gürültü maruziyeti en düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, işveren kulak koruyucu donanımları çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur.
 • Çalışanların gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında ise, kulak koruyucuları çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.

İŞİTME KORUYUCU ÇEŞİTLERİ

İşitme koruyucuları;

 • Kulak tıkaçları,
 • Kulaklıklar,
 • Barete takılabilir kulaklıklar

UYGUN İŞİTME KORUYUCU SEÇİMİ

İşitme koruyucuların seçimine karar vermeden önce aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

 • Çalışanların farklı alanlarda çalışıp çalışmadığı,
 • Gürültünün tek bir kaynaktan ya da farklı kaynaklardan yayılıp yayılmadığı,
 • Kulaklıklar ya da kulak tıkaçları arasında koruyuculuk açısından bir fark bulunup bulunmadığı,
 • İşitme koruyucuların, kullanım yerine ve kişiye göre seçileceği,
 • İşitme koruyucularda gürültü seviyesinin dB (A) cinsinden hesaplandığı.
 • Çalışanların gürültüye ne kadar süre maruz kaldığı,

İŞİTME KORUYUCULARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • İşitme koruyucuları temiz bir ortamda, gürültülü ortama girmeden önce eller temiz iken takılmalıdır.
 • Tek kullanımlık kulak tıkaçları kirlenince yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Kulaklıklar, barete takılan kulaklıklar ve tekrar kullanılabilir olan kulak tıkaçları, kullanıldıktan sonra temizlenmelidir.
 • İşitme koruyucuları çıkarıldıktan sonra boyunda asılı bırakılmamalı, tezgah üstünde, çekmecede açıkta tutulmamalıdır.  Temiz bir kutu içinde saklanmalıdır.
 • İşitme koruyucuları gürültüsüz ortamda takılıp, gürültüsüz ortamda çıkarılmalıdır.
 • İşitme koruyucuları gürültüye maruz kalındığı süre boyunca sürekli takılı olmalıdır. Arada bir çıkarıp tekrar takmak işitme koruyucuların gürültü düşürme seviyesini azaltmaktadır.
 • Her vardiyanın sonunda işitme koruyucuları temizlenmeli, gerektiğinde kulak yastıkçıkları ve bağlantı parçaları değiştirilmelidir.
 • Çalışanlar, işveren tarafından işitme koruyucuları kullanıp kullanmadıkları konusunda denetlenmelidir.
 • Çalışanlar, KKD kullanımı ve bakımı konusunda eğitim almalıdır.
 • CE işareti, kulak tıkacı gibi küçük objelerin ambalajlarında bulunur.