Uyarı İşaretleri

UYARI İŞARETLERİ

Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaretlerdir.

Aşağıda kampüs içinde kullanılan örnek uyarı levhalarını bulabilirsiniz.