Talimatlar

Bursa Teknik Üniversitesi hesabınızla açınız. 

Kod (Dosyayı açmak için tıklayınız)

Ad

TL-001 Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Genel Kurallar 
TL-002 Lavabolarda Temizlik ve Güvenlik Genel Kurallar
TL-004 Laboratuvar Güvenlik Talimatı
TL-005 Temassız Ateş ölçer Güvenli Kullanım Talimatı
TL-007 Temizlik Talimatı
TL-008 Covid19 Kapsamında Toplantı Talimatı
TL-009 Covid19 Kapsamında Araç Kullanım Talimatı
TL-771 Taşıt Yönetimi ve Kullanma Talimatı