Atık Yönetimi

\"\"

              ATIK NEDİR?

Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

              ATIK TÜRLERİ NELERDİR?

 • Evsel Atıklar: Evlerden kaynaklanan atıklar, ticari atıklar, idari atıklar ve pazaryerlerinden kaynaklanan atıklar ile benzeri artık malzemelerin kullanılamaz ve çöp durumuna gelmiş atıklara verilen addır.
 • İnşaat Atıkları: İnşaat yapımı esnasında ortaya çıkan atıklardır.
 • Tehlikeli Atıklar: Genellikle türü, doğası ve miktarı gereği insan sağlığı, hava veya su kalitesi üzerinde risk teşkil eden, patlayıcı veya yanıcı özellikli, bulaşıcı hastalık yaratan patojenlerin gelişmesine elverişli atıklardır.
 • Tıbbi Atıklar: Sağlık kuruluşları, laboratuarlar ve araştırma kurumları tarafından üretilen tüm atıklar ile evde tıbbi bölüm işleri (diyaliz, insülin, enjeksiyon vs.) gibi küçük dağınık kaynaklardan ortaya çıkan her türlü atıklardır.
 • Ambalaj Atıkları: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlarının atıkları.
 • Atık Pil ve Akümülatörler: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerdir.
 • Atık Yağlar: Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez hale gelmesidir.
 • Atık Lastikler: Belli kullanım sonunda fiziksel ve kimyasal olarak değişerek amacı için kullanılamayacak duruma gelen lastiklerdir.

             ATIK YÖNETİM PİRAMİDİ

Atık Yönetim Piramidi üst basamaktan alt basamaklara doğru değerlendirilir. Yani ilk aşama atığın oluşmasının önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi amaçlanır. Daha sonra atığın Yeniden kullanımı eğer bu da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı amaçlanır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atığa yapılacak en son işlem bertaraftır. (düzenli depolama, yakma gibi)

\"\"      

             

              Üniversitemizde Tespit Edilen Atık Türleri

 • Kontamine atıklar
 • Kontamine ambalajlar
 • Laboratuvar kimyasalları
 • Atık yağlar
 • Floresanlar
 • Atık piller
 • Elektrik ve elektronik atıkları
 • Tıbbi atıklar
 • Geri dönüşümlü atıklar
 • Evsel atıklar