İSG Koordinatörlüğü

            Koordinatörlük Mesajı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ülkemizde ilk defa İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 6331 sayılı yasa ile müstakil bir kanunda ele alındı. Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınarak kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici bir yaklaşım esas alındı. Bu kanunla iş kazalarına ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak, çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecektir. Acil durum eylem planları hazırlanarak çalışanlara eğitimleri verilecek ve kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin ve idari yaptırım uygulanacaktır.

          Bu kapsamda  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak tüm personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yanlarında olmaktayız.Amacımız Üniversitemizin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm çalışmalarını en iyi şekilde yürütmek ve deneyimlerini diğer üniversite ve kamu kuruluşlarıyla paylaşmak bu kültürün ülkemizde yerleşmesinde öncülük etmektir.