İzin ve Diğer Talep Formları

EBYS Araç Görev ve Talep Formu

Birimlerden yapılacak araç istekleri için Araç Görev ve Talep Formu EBYS'ye entegre edilmiştir. Formun nasıl doldurulacağına dair bilgiye buradan erişilebilir.

EBYS Mal ve Hizmet Talep Formu İşlemleri

Üniversitemiz süreçlerinde kullanılmak üzere oluşturulan bu formun yardım dokümanına buradan erişebilirsiniz.

EBYS Sıhhi İzin İşlemleri

Üniversitemiz personelinin sıhhi izin işlemleri EBYS üzerinden yapılabilmektedir. Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

EBYS Yıllık İzin İşlemleri

Üniversitemiz personelinin yıllık izin işlemleri EBYS üzerinden yapılabilmektedir. Detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.